Stonehenge za Kavkazem

autor: | Pro 4, 2019 | Asie, Blog, Evropa

Věděli jste, že kromě ikonického seskupení kamenných kvádrů zvané Stonehege v Anglii, existuje ještě další na hranicích mezi Evropou a Asií? A hned o pár tisíc let starší? Tenhle kamenný komplex je nejen starší, ale o hodně rozsáhlejší.

ZÍSKEJTE E-BOOK

od nás, z čajovny 🙂

"7 základních bodů jak se připravit na cesty"

ZDARMA

Rozsáhlý prehistorický kompex leží v blízkosti města Sisyan, 200 km od Jerevanu. Ano správně. Jsme v Arménii. Všechny menhiry a ostatní kameny zmínil ve svých odkazech už historik Stepanos Orbelyan ve 14. století. Podle dochovaných pamětí je jeho jméno Karahunj. Je naprosto ojedinělý. Někdy během 18. – 19. století místo získalo název „Zorats Karer“ – „Zor“ znamená „den“, tedy kameny dne, kameny kalendáře.

Arménský „Stonehenge“ je mnohem starší než anglická verze a skládá se z podobných balvanů umístěných ve dvou překrývajících se elipsách.

Během archeologických vykopávek byly v hrobkách, které leží v blízkosti areálu, nalezeny bronzové šperky, zrcadla, různé předměty z hlíny a další předměty. Stáří hrobek sahá do 3-2 tisíciletí. Komplex tvoří kameny o výšce 0,5 – 3 metry, o váze až 10 tun. Celkem 222 menhirů, z nichž 84 má v horní části otvory o průměru 4-5 cm.

Tohle starobylé místo neustále přitahuje zájem mnoha vědců a expedic. Někteří archeologové se domnívali, že otvory v kamenech sloužily k manipulaci s nimi. Kdyby to tak bylo, tíha kamenů by otvory, které jsou v horních částech kamenů, poničila. Vědci A. Piliposyan a O. Khnkikyan byli první, kteří v roce 1984 uvažovali o astronomickém významu komplexu.

V rozmezí let 1994 – 2001 akademik Národní akademie věd Arménie (NAS) Paris Herouni organizoval výpravy financované ze svého osobního fondu. Nejrozsáhlejší výzkum provedl s astrofyzičkou Elmou Parsamyan z Biurakanské observatoře. Herouni dospěl k závěru, že toto starobylé místo byl chrám s velkou a rozvinutou observatoří a také univerzita. Při výzkumu byla sestavena podrobná topografická mapa, byla změřena geografická poloha (zeměpisná šířka 39 ° 34, délka 46 ° 1, výška nad hladinou moře 1770 m), magnetická odchylka a další hodnoty. Byly měřeny všechny směry a úhly otvorů v kamenech. Sestaven byl také kompletní katalog 222 menhirů s popisem velikosti a stavu kamenů. Vznikly fotografie východu slunce a měsíce a jejich kulminace.

A jak tedy Karahunj vypadá?

Komplex Karahunj se skládá z centrálního kruhu, severní a jižní části, severovýchodní dálnice, křížení kruhů a dalších samostatných kamenů. Středový kruh je tvořen čtyřiceti kameny, přičemž střední kameny nemají žádné otvory.

Uprostřed kruhu je podzemní struktura o rozměrech 7×5 metrů (je stejně velká jako chrám Garni), která sloužila jako chrám nebo náboženské mauzoleum. Od středu na sever se táhne tzv. Severní část. Skládá se z 80 kamenů, z nichž 49 má otvory. Délka ramene je 136 metrů. Jižní část směřuje od středu k jihu. Skládá se ze 70 kamenů, z nichž 26 má otvory. Délka ramene je 115 metrů. Severozápadní kamenná cesta vede od centrální oblasti a směřuje k východu slunce v den letního slunovratu (v anglickém Stonehenge je také cesta s výhledem na stejný bod). Pás se skládá z 8 kamenů, 2 z nich mají otvory a délka je 36 metrů.

Linie protíná centrální zónu a spojuje jižní část jako pokračování severní části. Skládá se z 20 kamenů, z nichž šest má otvory. Dále je tu také pět oddělených kamenů, z nichž jeden má otvor. Je možné, že kámen stojící samostatně, byl použit jako cílové zařízení. Akademik Herouni objevil řadu kamenných astronomických nástrojů.

Ale jako by stáří starověké observatoře, její účel a původ nebyly dostatečně záhadné, jsou tu další neuvěřitelné detaily, které dělají toto starověké místo ještě zajímavějším. Mezi mnoha balvany nalezenými na místě jsou i takové, které se liší ještě něčím jiným. Rytinami. Některé z čitelných obrazců na kamenech jasně zobrazují humanoidní bytosti. Hodně zajímavá je podoba s moderními vypodobněními mimozemšťanů. Postavy na rytinách v Karahunji mají podlouhlé hlavy s velkýma očima, a jsou zobrazeny, jak drží nějaký druh artefaktu s koly.

Karahunj

Kamenný komplex, ač je svým rozsahem a stářím a i významem přinejmenším stejně zajímavý jako slavnější anglický, k sobě zatím neláká masy turistů a návštěvníků. A je to tak dobře. V klidu si můžete projít a prohlédnout celé místo, kameny si osahat, a pocítit výjimečnost místa. Společnost vám tu bude dělat ochotný pán v malém domku s informacemi a suvenýry a několik jedovatých arménských zmijí.

 Jaké teorie podpořily určování stáří kamenů? Zachovaly se nějaké astromonické nástroje v Karahunji?  O kolik je arménský Stonehenge starší než ten anglický? Mají v tom prsty mimozemšťané? Sledujte naše stránky! Co všechno ještě vědci zjistili, ale i tajemství a legendy se dozvíte už brzy v pokračováních článku.

Kamenný monument poblíž Sisyanu v Arménii

Tady můžete zanechat své komentáře:

Nevyhovuje email? Co takhle messenger?