Pojďte si u nás, ve virtuální čajovně

“U EMILA HOLUBA”

Antarktida – Mart Eslem

Opatřeno titulky cz a aj – with czech and english subtitles!

Nevěděli jsme čeho jdeme a strávili na cestě do Antarktidy a zpět celých 14 dní na vlnách zrádného a bouřlivého Drakeova průlivu.

Malá, sotva čtrnáctimetrová jachta Bona Terra se stala jevištěm silných prožitků šesti mužů, kteří se do té doby nikdy neviděli a sjeli se z různých končin světa. Prožili dny strachu, zoufalství i bolesti na palubě (a v podpalubí) lodi, která již o pár měsíců později měla najít svůj hrob v ledových vodách na dně Drakeova průlivu.

We did not know what to expect. We spent on the trip to Antarctica and back 14 days, through waves in treacherous and stormy Drake Pass.

Small, barely fourteen-meters long Bona Terra yacht has become the scene of powerful experience of six men who have never seen each other before and have come from different parts of the world. They spent days of fear, despair, and pain on board (and below decks) of the ship, which a few months later had found its grave in the icy waters at the bottom of Drake’s Pass.

Pojďte si poslechnout fantastickou přednášku!

Come and see to a fantastic presentation!

Přednáší:

Mart Eslem

Povoláním podnikatel, duší cestovatel. V první polovině osmdesátých let dvacátého století vyrůstal v Severní Itálii ve městě Udine, kde navštěvoval klášterní školu. Jako jeden z mála tak má vysvědčení ze dvou souběžně studovaných základních škol.

Nejoblíbenějším kontinentem je Jižní Amerika a doposud navštívil 91 zemí světa. Hovoří italsky, anglicky, španělsky, rusky a se zájmem proniká do tajů arabštiny.

His occupation – businessman, in his soul traveler. In the first half of the 1980s he grew up in Northern Italy in Udine, where he attended a monastery school. As one of a few, he has a certificate from two parallel primary schools.

The most popular continent for him is South America. So far he visited 91 countries. He speaks Italian, English, Spanish, Russian and is interested in the secrets of Arabic language.