U nás, ve virtuální čajovně

“U Emila Holuba”

si vážímě autorské tvorby  a věříme, že je v pořádku nejen chránit

AUTORSKÁ PRÁVA

ale i umožnit a zachovat svobodu tvorby a šíření díla

O autorských dílech na stránkách cajovnauholuba.cz

Na stránkách cajovnauholuba.cz se setkáte jak s našimi autorskými díly, autorskými díly odvozenými popřípadě s díly jiných autorů.

Vážíme si autorské tvorby a věříme, že je v pořádku chránit autorská práva. Nejen proto, že to považujeme za správné, ale i proto, že sami víme, že něco vytvořit znamená investovat nejen čas a peníze, ale i kus ze sebe.

Zároveň je nám jasné, že rigidní pojetí ochrany práv svazuje, ničí nebo nesmyslně omezuje svobodu tvorby a šíření díla. Z těchto důvodů přistupujeme k této problematice následovně:

Základní nastavení

Základní nastavení, pokud u jednotlivých děl (ať již v jakékoliv formě) nebo dále na této stránce není uvedeno jinak, je plná ochrana práv podle příslušných zákonů České republiky a Evropské unie. Neboli klasické

© – všechna práva vyhrazena

a podléhají mezinárodní licenci:

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License

Autorská díla veřejně přístupná

Za veřejně přístupná díla považujeme veškerý obsah na následujících stránkách:

 • hlavní stránka cajovnauholuba.cz
 • stránka blogů a jednotlivé blogy

Pokud není u jednotlivého díla veřejně přístupného uvedeno jinak (např. v popisku nebo v metadatech) podléhají díla mezinárodní licenci:

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.

Autorská díla publikovaná v neveřejných částech

K veřejně přístupným dílům nepatří zejména (ale ne výlučně):

 • stránky s popisy jednotlivých produktů
 • vlastní produkty jako například:
  • obsah vlastních produktů
  • ilustrační obrázky k produktům
  • veškeré ebooky a jejich obsah
  • přednášky a jejich obsah
  • kurzy a školení a jejich obsah

V těchto případech jsou díla chráněna podle autorského zákona ČR a EU

© všechna práva vyhrazena

a podléhají mezinárodní licenci:

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License

V případě, že na jsou použita díla podléhající jiné licenci je to u nich vždy výslovně uvedeno.

Pro autory a přednášející

Vaše autorská díla používáme podle následijících podmínek:

 1. Pokud dílo přejímáme z jiných webových stránek činíme tak pouze v případech, kdy je to licencí povoleno a v souladu s touto licencí (popřípadě se souhlasem autora)
 2. V případě, že se dohodneme na publikaci vašeho díla (příspěvku, blogu, fotografií) na stránkách cajovnauholuba.cz poskytujete toto dílo (a jeho části) pod mezinárodní licencí CC-BY – Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.
 3. To, že nám obsah předáte, zpřístupníte (např. zasláním emailem nebo na elektronickém nosiči) popřípadě s se budete podílet na vytvoření díla odvozeného, souhlasíte s tím, že nám pro vaše dílo (a všechny jeho části, poskytnuté podklady a materiály) udělujete licenci podle bodu 2 tohoto odstavce.
 4. Na díla odvozená a vytvořená na základě poskytnutých licencí se vztahují licence popsané v kapitolách “Autorská díla veřejně přístupná” a “Autorská díla publikovaná v neveřejných částech”.
 5. My se naopak zavazujeme, že vaše dílo bez dodatečného souhlasu neposkytneme nebo neprodáme třetím stranám.

Je to dáno pro to, abychom mohli i my publikovat díla pod licencemi platnými pro pro web cajovnauholuba.cz, mohli udělat drobné redakční úpravy, vytvořit přednášky, pozvánky, reklamy, upoutávky a případná reklama na stránkách nebyla v rozporu s licencí poskytnutou autorem. Na druhou stranu chráníme výsledky naší práce a proto  zpětně pro autory děl, které nám byly poskytnuty platí licence pro příslušné části webových stránek pokud se nedohodneme jinak.

Porušení autorských práv

V případě, že detekujeme porušení autoských práv, nebo nakládání s díly publikovanými na stránkách cajovnauholuba.cz v rozporu s licencčním ujednáním můžeme zahájit kroky vedoucí k nápravě, včetně případných zákonných sankcí a uplatnění náhrady vzniklé škody.