U nás, ve virtuální čajovně

“U Emila Holuba”

se o postřehy, zážitky a informace z cest rádi podělíme, ale

o tvé osobní údaje nikdy!

Vážíme si tvé důvěry a proto chráníme

OSOBNÍ ÚDAJE

Tvé, stejně jako všech našich návštěvníků, hostů i přednášejících.

Vysoce si ceníme a respektujeme soukromí. To své stejně jako každého člověka. A to i v případě, že nenavštíví tyto stránky a nesvěří nám své osobní údaje. Právo na soukromí považujeme za jednu ze základních etických norem a proto vítáme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákony ČR o „elektronických komunikacích“ (127/2005 Sb.) a o „ochraně osobních údajů“ (101/2000 Sb.) a proto děláme vše, abychom je nejen naplnili, ale aby vaše osobní údaje u nás byly opravdu v bezpečí.

I proto vydáváme

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatelem webových stránek “cajovnauholuba.cz” je Firma pro radost s.r.o.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, a proto dodržujeme následující principy:

 1. Veškerou komunikaci prostřednictvím webového rozhraní považujeme za důvěrnou, a proto ji chráníme šifrováním důvěryhodným certifikátem, a to prostřednictvím https. Předcházíme tak odposlechnutí a případnému zneužití vašich dat.
 2. Osobní údaje sbíráme (zpracováváme, uchováváme) jen v minimálním, nezbytném rozsahu a vždy s tvým souhlasem.
 3. Osobní údaje s nikým nesdílíme, nikomu je nepředáváme nebo neprodáváme. Výjimkou mohou být situace kdy nám to ukládá zákon nebo jiných oprávněných zájmech jako je ochrana práv.
 4. Osobní údaje v žádném případě neukládáme na veřejná úložiště nebo na platformy nad kterými nemáme kontrolu, popřípadě dohodu o zpracování osobních údajů.
 5. Přijímáme technická opatření k zamezení neoprávněného přístupu k osobním údajům jako je například použití firewallu a antiviru.

Facebook, Google a další sociální sítě

V rámci našich stránek používáme nebo máme záměr použít “vychytávek”, které tyto sítě nabízejí. Jedná se zejména o:

 1. přihlášení k našim stránkám prostřednictvím sociálních účtů. V těchto případech používáme nástroje těchto poskytovatelů, bez toho, abychom zpracovávali jiná data než ta, která jste nám poskytli k vytvoření účtu.
 2. komentáře prostřednictvím Facebooku. V tomto případě vemte na vědomí, že vaše komentáře fungují naprosto shodně s tím, jak to znáte s Facebooku. Tedy Veškeré své komenty tedy provádíte na Facebooku a my nejsme schopni to nijak ovlivnit. Z tohoto pohledu veškerá data spravuje Facebook a my umožňujeme jejich pořízení a editaci – tedy zpracování.

Z tohoto pohledu se naše vztahy řídí podmínkami provozovatelů sociálních sítí ve vztahu k GDPR.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní data zpracováváme pomocí softwarových a hardwarových prostředků a služeb. V tomto přeneseném smyslu jsou  zpracovateli osobních údajů též poskytovatelé těchto prostředků. Osobní data jsou těmito subjekty zparcovávány na základě obecných podmínek užití služeb nebo samostatnými smlouvami.

Co sbíráme a zpracováváme

Emailové adresy
Abychom tě mohli kontaktovat a tu a tam ti poslat e-mail s novinkami zpracováváme e-mailovou adresu. Adresy získáváme výhradně dobrovolně, a to na základě vyplnění formuláře. Vyplněním a odesláním formuláře spolu s ověřením emailové adresy prostřednictvím prokliknutí odkazu nám dáváš souhlas se zpracováním tvé emailové adresy k zasílání mailů, které mohou být považovány za marketingovou komunikaci. Z odesílání se můžeš samozřejmě kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého emailu. Konečně nikdo z nás není nevolník ?
Emailovou adresu uchováváme (zpracováváme) nejdéle 2 roky od posledního otevření emailu z tvé strany. Po této lhůtě jej vymažeme.

Osobní informace nezbytné pro vedení účetnictví
V případě, že dojde k obchodní transakci zpracováváme též osobní informace nezbytné pro řádné vedení účetnictví. Tyto informace uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu danou právními předpisy a oprávněnými zájmy jako jsou napřílkad spory. Vem prosím na vědomí, že na tyto údaje se nevztahuje právo „být zapomenut“.

Informace a údaje spojené s návštěvou webových stránek
Jako většina provozovatelů webových stránek, sbíráme a vyhodnocujeme neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku (nebo reklamní kampaň), nebo datum a čas návštěvy (popřípadě další Google analytic informace). Tyto informace shromažďujeme za účelem lepšího pochopení návštěvnosti stránek s cílem stránky zlepšovat. Čas od času můžeme vydat agregované shrnutí těchto informací, například vydáním příspěvků ohledně trendů.
Z osobních údajů pak zpracováváme IP adresy přihlášených i nepřihlášených uživatelů. Tyto adresy nejsou nikde zveřejňovány a zpracováváme je výhradně za účelem zvýšení bezpečnosti například pro blokování spamu nebo útočníků.

Cookies
Tento web, podobně jako mnohé jiné dnes používá sušenky (tedy pardon – cookie). Jsou to takové malé soubory, které si prohlížeč uloží a které pak stránkám umožní „pamatovat si“ některé informace potřebné pro správný chod stránek, popřípadě k ulehčení komunikace, vyhledávání a cílení reklam. (Více o cookies např. na wikipedii.).
Standardní webové prohlížeče jako například Internet Explorer, Firefox nebo Google Chrome, podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Llze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít tvůj prohlížeč použití cookies povoleno budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

Používáním stránek souhlasíte s s používáním cookies a nebo s jejich vlastním nastavením.

Máš svá práva

Vezmi, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máš právo na e-mailové adrese cajman@cajovnauholuba.cz:

 1. Požadovat po nás informaci, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 2. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 3. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – právo být zapomenut. Toto je nevratná operace a než se k ní rozhodneš vše prosím zvaž. Takovýto výmaz maže všechny záznamy o tobě (nebo je anonymizuje), tedy včetně uživatelských oprávnění a aktivních (zaplacených) služeb. Ve své podstatě je výsledek takový, jako bys na stránkách nikdy nebyl.
  Uplatnění práva „být zapomenut“ nezakládá proto nárok na případné vrácení peněz (nebo poměrné části). Dále vezmi prosím na vědomí, že data budou smazána pouze v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušení jiných zákonných ustanovení (například účetnictví), popřípadě oprávněných zájmů správce (například spory nebo dluhy). Tyto případy převažují nad tvou ochranou soukromí. V každém případě budeš o možnostech výmazu informován.
 4. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.