U nás, ve virtuální čajovně

“U Emila Holuba”

hrajeme vždy fér

na cestách i zde ve virtuální čajovně

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Firma pro radost s.r.o., Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO: 07315996 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah i grafické zpracování produktů i stránek cajovnauholuba.cz je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit. Ochranu duševního vlastnictví a autorských práv rozvíjí samostatná stránka, která je součástí těchto VOP.

Základní registrace návštěvníka je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Návštěvník může registraci kdykoliv zrušit.

Kupní smlouva:
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít  bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována maximálně na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění (včetně řešení případných sporů) nebo a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu cajovnauholuba.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. V případech, kdy cena je nastavena jako “dobrovolná” je vždy určena minimální cena za kterou je možné produkt koupit. Jakákoliv vyšší cena navržená a zaplacená kupujícím je brána jako smluvní, konečná a nelze ji reklamovat.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu cajovnauholuba.cz.

III. Objednávání

Prodávající akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem, online převodem nebo platební kartou. Způsob platby si kupující volí sám kliknutím na příslušnou variantu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího zejména v elektronické podobě.

V. Dodací podmínky

Elektronickou cestou:
Neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s obsahem nebo s informací o možnosti vstupu do placené části obsahu.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

U zboží / služeb virtuálního / elektronického charakteru podle § 53 odst.8 zák. č.40/1964 Sb. občanský zákoník nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

U zboží fyzického charakteru, které bylo na přání zákazníka upraveno (například přidáním podpisu a věnování od autora do knihy) nelze uplatnit odstoupení od smlouvy.

V případě uplatnění reklamace jde veškeré poštovné na vrub kupujícího.

VII. Garance vrácení peněz

U jasně označených produktů má kupující možnost využít garanci vrácení peněz ve lhůtě uvedené u produktu, obvykle do 15 dnů od obsahu. Dnem zakoupení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. Kupující může tuto garanci využít maximálně u dvou produktů, pokud u produktu není uvedeno jinak

Kupující bere na vědomí, že nabídka vrácení peněz může být časově omezena.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy e možné odstoupit do 14 od zaplacení v případě, že prokazatelně nedošlo k čerpání obsahu (účasti na webináři, stažení obsahu, a podobně).

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.